Kvalitet

 

Comarcs verksamhetssystem uppfyller kraven i SS-EN ISO 9001:2008.

Vår verksamhetspolicy lyder:

Comarc Projektering AB har som mål att bygga långsiktiga kundrelationer genom att vara lyhörda för beställarens förväntningar och tillgodose brukarens och samhällets lagar, krav och behov. Genom att kontinuerligt utveckla medarbetarna och skapa ett idérikt arbetsklimat kan vi erbjuda ändamålsenliga, kreativa och kostnadseffektiva lösningar och föreslå materialval som ständigt kan förbättra påverkan på såväl kvalitet som miljö.

Beställare som önskar granska vårt verksamhetssystem är alltid välkomna att besöka oss för en genomgång.