Verksamhet

 

Comarc bildades 1982 och har lång erfarenhet av projektering. Med vår erfarenhet kan vi erbjuda förslag som tidigt tar hänsyn till funktion, teknik, design och ekonomi. Genom att delta från programarbete till genomförande, från råmark till detaljplan, från idé till förverkligande har vi skapat en unik kompetens för att se helheten i projekten.  Vi kan hantverket och vi använder det kreativt.

Vi är lyhörda och ser till att slutresultatet skall motsvara kundens krav och tänkt design.

Vårt sätt att projektera med 3D ger möjligheter att dels samgranska med övriga projektörer dels att illustrera den tänkta utformningen med bilder.

Vi projekterar skolor, förskolor, bostäder, idrottsanläggningar, kontor, kommersiella lokaler, planläggning. Från program, skisser, idéer till bygghandlingar.