OM OSS

Nu är vi en del av Carlstedt Arkitekter.

 

Vi ser fram emot att bidra med vår spetskompetens inom utbildningssektorn och med att forma goda lärandemiljöer.

 

Comarc bildades 1982 och har lång erfarenhet av projektering. Med vår erfarenhet kan vi erbjuda förslag som tidigt tar hänsyn till funktion, teknik, design och ekonomi. Genom att delta från programarbete till genomförande, från råmark till detaljplan, från idé till förverkligande har vi skapat en unik kompetens för att se helheten i projekten.  Vi kan hantverket och vi använder det kreativt.

Vi är lyhörda och ser till att slutresultatet skall motsvara kundens krav och tänkt design.

Vårt sätt att projektera med 3D ger möjligheter att dels samgranska med övriga projektörer dels att illustrera den tänkta utformningen med bilder.

Vi projekterar skolor, förskolor, bostäder, idrottsanläggningar, kontor, kommersiella lokaler, planläggning. Från program, skisser, idéer till bygghandlingar.

  • Facebook - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
KVALITET

Comarcs verksamhetssystem uppfyller kraven i SS-EN ISO 9001.

Vår verksamhetspolicy lyder:

Comarc har som mål att bygga långsiktiga kundrelationer genom att vara lyhörda för beställarens förväntningar och tillgodose brukarens och samhällets lagar, krav och behov. Genom att kontinuerligt utveckla medarbetarna och skapa ett idérikt arbetsklimat kan vi erbjuda ändamålsenliga, kreativa och kostnadseffektiva lösningar och föreslå materialval som ständigt kan förbättra påverkan på såväl kvalitet som miljö.

Beställare som önskar granska vårt verksamhetssystem är alltid välkomna att besöka oss för en genomgång.

HÅLLBARHET

Vårt arbete ska genomsyras av ett hållbarhetstänkande för att kunna uppnå de globala målen enl Agenda 2030.

Vi är medlemmar i SGBC (Sweden Green Building Council) och har arbetat med projekt som uppfyller Green Building, Miljöbyggnad silver och Passivhus enl FEBY 2009.