ANIARA

Aniara, Falun

Vi  har projekterat bygglovshandlingar för flerbostadshus  Aniara 8 i Falun.

 

80 lägenheter av varierande storlek inryms i tvåvåningsbyggnader. Indragna entréer skapar ett levande gaturum. Byggnaderna är av trä, med faluröda fasader och generösa balkonger åt två håll.