ASKEBYSKOLAN

Askebyskolan i Rinkeby, Stockholm

Askebyskolan i Rinkeby, Stockholm

Nybyggnad av F-6 skola för ca 360 elever och 80 personal.

Ljus öppen skola med stor volym i mitten, som gjort att skolan 
präglas av en öppen atmosfär med många mötesplatser. 

Byggherre: Sisab 
Beställare:NCC 
Konstnärlig utsmyckning: Jacob Dahlgren.