BAUHAUS 

BARKARBY

Bauhaus Barkaby

Bauhaus i Barkarby

Om- och tillbyggnad av kontor och butik

Uppdragsgivare: MVB

Färdigställt 2006