BJÖRKHAGENS SKOLA

Björkhagens skola i Stockholm

Uppdrag: Ombyggnad och nybyggnad 2002-2003

Uppdragsgivare: SISAB / Sundvalls Bygg

Omfattning: Program, bygglovshandlingar, förfrågningsunderlag samt bygghandlingar.

Byggnadsarea ca 1100 m2 nybyggnad