BOLLEN FÖRSKOLA

TRELLEBORG

Skiss - Förskola i Trelleborg

3:e plats i Markanvisningstävling 2020

Vi har eftersträvat att skapa en modern förskola med småskalig karaktär som smälter in i gaturummet. Fasaderna ska vara generösa med stora fönster och inblickar/utblickar. Planket har glasade öppningar och likadan träpanel.

Förskolan skulle byggas med gedigna och hållbara material. Fasaderna är av stående panel i ljus kulör med fönster i en mörkare grågrön kulör. Taken är asymmetriska sadeltak med variation i höjd och vinklar. Delar är glasade för att få in ljuset från söder på takgården och få gröna uterum med microklimat som kan användas för odling och vistelse. Taket är av bandtäckt plåt i röd eller svart kulör med solceller på stora delar av taket.

Planlösningen är yteffektiv och flexibel med många sorters rum som stimulerar till gemensamma projekt mellan de olika avdelningarna.

112 barn 

BTA 1206 m2