BRO MÄLARSTRAND

ETAPP 1

Byggnaden är placerad på den sydöstra delen av tomten med en tydlig gatufasad och en mer lekfull gårdsfasad med huvudentréer till förskola och skola. Att bevara maximalt av befintlig natur och få en stor och sammanhängande skolgård har styrt placeringen av huset. Fasaderna är av stående lockläktspanel i traditionell gul kulör och ljusa fönster. Mot gården framhävs entréerne med trapphus i  gråblått och mörkrött.  De utvändiga entrétrapporna ska kännas välkomnande och vara en spännande zon mellan ute och inne.

 

Tegelhagen förskola och skola upp till årskurs 3 i Upplands-Bro.

150 förskolebarn, 240 elever

Certifieras för Svanen.

BTA ca 2 910 kvm. 

Uppdragsgivare/byggherre: Turako

Brukare: Jensen Education

Byggs av RO-Gruppen

Färdigställs: 2021