BROMMA BLOCKS

Galleria vid Bromma flygplats.

Projektet omfattar 35 000 m2 butik, restaurang, service och kontor. 
Den ursprungliga hangaren är från 40-talet och har ett stort historiskt värde att ta hänsyn till. 
Ursprunglig plåt har exempelvis bibehållits och ursprungligt bärverk är synligt och 
med bibehållen kulör. 

Designarkitekt är Wester + Elsner Arkitekter AB. Comarc har projekterat bygghandlingar för 
ombyggnaden av Hangar 3. 
Ca 900 arkitektritningar har producerats i byggskedet.
För att öka förståelsen för slutresultatet har ett stort antal illustrationer skapats direkt ur 
dataunderlaget för produktionsritningar. 

Uppdragsgivare är KF Fastigheter genom Skanska Sverige AB.

Färdigställd: 2010

 

© 2018 by COMARC ARKITEKTER

Liljeholmsvägen 10, 117 61 Stockholm, 08-505 240 00

  • Facebook - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle