BROMMA BLOCKS

Bromm Blocks Galleria

Galleria vid Bromma flygplats.

Projektet omfattar 35 000 m2 butik, restaurang, service och kontor. 
Den ursprungliga hangaren är från 40-talet och har ett stort historiskt värde att ta hänsyn till. 
Ursprunglig plåt har exempelvis bibehållits och ursprungligt bärverk är synligt och 
med bibehållen kulör. 

Designarkitekt är Wester + Elsner Arkitekter AB. Comarc har projekterat bygghandlingar för 
ombyggnaden av Hangar 3. 
Ca 900 arkitektritningar har producerats i byggskedet.
För att öka förståelsen för slutresultatet har ett stort antal illustrationer skapats direkt ur 
dataunderlaget för produktionsritningar. 

Uppdragsgivare är KF Fastigheter genom Skanska Sverige AB.

Färdigställd: 2010