PARADISHALLEN

Hallen kommer att byggas i området Tjärna i centrala Borlänge.

Byggnadsarbeten kommer att påbörjas under 2019 och projektet förväntas vara färdigställt till läsåret 2020/2021.

Beställare: Hemsö

Färdigställs: 2020/21

© 2018 by COMARC ARKITEKTER

Liljeholmsvägen 10, 117 61 Stockholm, 08-505 240 00

  • Facebook - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle