PARADISHALLEN

Hallen kommer att byggas i området Tjärna i centrala Borlänge.

Byggnadsarbeten kommer att påbörjas under 2019 och projektet förväntas vara färdigställt till läsåret 2020/2021.

Beställare: Hemsö

Färdigställs: 2020/21