DANSENS HUS

Dansens Hus Stockholm

Dansens Hus i Folkets Hus i Stockholm

Ombyggnad och hyresgästanpassning
Sedan 1990 har vi utfört ett flertal större och mindre ombyggnader. 
Bl a Dansmuseum 1990, dansstudio 1991, nya stolar till Stora scenen 1999, diverse ombyggnader 
av kontors och personallokaler. Under 2010 utfördes ombyggnad i kontorslokalerna.

Byggherre: Fastighetsverket m fl
Uppdragsgivare: Folkets Hus i Stockholm AB, CCC, m fl