ENGELSKA SKOLAN IES

Engelska Skolan IES, Stockholm

Engelska skolan IES i Stockholm 

Exploateringsskisser i tidiga skeden ,2017