FJÄLLET

Bostäder Fljället Skissprojekt

3500m2 bostäder.

Comarc har tillsammans med Nynäshamns kommun medverkat i att ta fram detaljplanen för Fjället 1
vid Mörbyvägen i Nynäshamn.

Beställare är Westexpo.  Tomtarealen är 6000m2.

Planläggningen av området strävar efter en förtätning där nytillkomna bostäder ska förstärka integrationen av stadens olika delar. Området ligger i ett befintligt villaområde och nära Järnvägen. Tomten är mycket kuperad. Vi valde att behålla mycket av berget och bygga på höjden med två punkthus på fem våningar med ytterligare en indragen våning samt ett parhus.  Volymerna är uppbrutna med generösa balkonger.  Planen  innefattar också ett parhus i sydost och en friliggande villa.