FOLKETSHUS PLAN 2, STOCKHOLM

Folketshus Stockholm

Ombyggnad och hyresgästanpassning
Sedan 1982 har vi utfört ett flertal ombyggnader, bl.a ombyggnad av kontorslokaler till hotell i olika etapper, (1998 Wallingatan,  2002 Takvillan, 2005 Barnhusgatan, 2009 Barnhusgatan ), hyresgästanpassningar för olika kontorshyresgäster, ombyggnad av konferensutrymmen och komplettering med hiss.

Ombyggnad av konferensutrymmen på plan 2 utfördes under 2008-2009.

Byggherre/ Uppdragsgivare: CCC Conference center (ombyggnad av konferensutrymmen på plan 2)
Barntorget Fastighets AB (ombyggnad till Hotell)