FÖRSKOLA
ÄNGBY

Södra Ängby Förskola

Ängby förskola i Centrala Änby , Knivsta.

Svanenmärkt förskola för 80 barn. Förskolan har träfasader med genrösa utblickar mot gård och gata. Entréerna betonas med låga delar med sedumtak och mot gården finns sittytor under tak och pergola direkt i anslutning fasaden.

Stora delar av tomtens naturmark behålls. 

BTA ca 700 kvm

Uppdragsgivare: Turako

Entreprenör: Moelven

Brukare: ej bestämt 

Färdigställs i Augusti 22