FRAMNÄSHAGEN

Framnäshagen i Vaxholm

16 lägenheter för demensboende.

I nära samarbete med personal har vi ritat ett boende för dementa. Vi har prioriterat korta korridorer som genom
sin utformning blir mer än en passage. Små vinklingar i korridoren bildar en sittplats utanför den egna lägenheten.
Varje lägenhet har också fått en stor skyddad balkong som uppskattas av både boende och besökare.

Byggherre: Vaxholms Stad 
Uppdragsgivare: Vaxholms Stad

Färdigställd: 2003

 

© 2018 by COMARC ARKITEKTER

Liljeholmsvägen 10, 117 61 Stockholm, 08-505 240 00

  • Facebook - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle