KASERNEN

FRÖSUNDAVIK

OMBYGGNAD

Ombyggnad av k-märkt byggnad i närheten av Haga Parken. Fina lokaler med generöst takhöjd kommer bli skola F-9 med Waldorfpedagogik.

 

Skola F-5, 240 barn

Uppdragsgivare/byggherre: -

Brukare:  Waldorfskola

Byggs av -

Färdigställs: -