GODISFABRIKEN FÖRSKOLAN OCH TRYGGHETSBOENDE

A40-Trygghetsboende-Allt - Picture 7.png

Skiss Projekt, Förskola i Gävle

Förskola för ca 100 barn med tillagningskök.

BTA ca 1 225 kvm. 

Gamla ”Godisfabriken” f.d. Läkerolområdet som ska byggas om till förskola.

Förskolebyggnaden föreslås uppföras i ett och ett halvt plan, vilket speglar den ursprungliga byggnaden som i dagsläget finns på platsen

Uppdragsgivare: Turako