GODISFABRIKEN FÖRSKOLAN OCH TRYGGHETSBOENDE

Trygghetsboende och Förskola Godisfabriken i Gävle

Skissprojekt, Förskola i Gävle

Förskola för ca 100 barn med tillagningskök.

BTA ca 1 225 kvm. 

Förslag att bygga en ny förskola på Godisfabriken i f.d. Läkerolområdet.

Förskolebyggnaden föreslås uppföras i ett och ett halvt plan, vilket speglar den ursprungliga byggnaden som fanns på platsen

Uppdragsgivare: Turako