GODISFABRIKEN FÖRSKOLAN OCH TRYGGHETSBOENDE

Skiss Projekt, Förskola i Gävle

Förskola för ca 100 barn med tillagningskök.

BTA ca 1 225 kvm. 

Gamla ”Godisfabriken” f.d. Läkerolområdet som ska byggas om till förskola.

Förskolebyggnaden föreslås uppföras i ett och ett halvt plan, vilket speglar den ursprungliga byggnaden som i dagsläget finns på platsen

Uppdragsgivare: Turako

© 2018 by COMARC ARKITEKTER

Liljeholmsvägen 10, 117 61 Stockholm, 08-505 240 00

  • Facebook - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle