BOÄNGEN FÖRSKOLA

I KNIVSTA

Boängen Förskola i Knivsta

Förskola i Knivsta ligger i närheter till Kvivsta centrum samt mitt i  skogsmark. Naturmark i stort utsträckning har bevarats som varierad utemiljö. Träfasader med oregelbundet ribbverket i dämpade kulörer,  stora fönster i grönt kulör och sedumtak på komplementbyggnader och skärmtak som ger känsla att skogen fortsätter på fasader.

Förskola för 120 barn med tillagningskök.

BTA ca 1 270 kvm. 

Svenen miljöcertiferad

Uppdragsgivare: Turako

Färdigställs: 2020