HOVSJÖ

Hovsjö

Hovsjö Rehab och vårdcentral

Återställande och uppbyggnad av brandskadat hus.

Byggnaden utsattes för brand i mars 2021 och vi har projekterat byggnadens återställande till befintligt utseende och ett nytt fläktrum.

Beställare: NCC