Kv Idun

14 Kanikenäsgatan Foto.jpg

Kv Idun, Karlstad

Tillskapande av 5st nya lägenheter.

Uppdragsgivare: runnstaden Förvaltning AB

Pågående uppdrag