JAKTEN

Jakten Nyköping Skissprojekt

Idéförslag 132 lägenheter, Kv Jakten, Nyköping

Smal huskropp med högt hörnhus. Stadsmässig sida mot gatan och lugn småskalig gårdssida.

BTA; 10 040 m2

Uppdragsgivare: PEAB