JOHANNES PETRI SKOLA

Johannes Petriskolan, Nacka

Johannes Petriskolan i Tollare, Nacka

Skola F-9. Ca 650 elever. 6300 m2 BTA. 
Skolan är variationsrik och ger ett närmast organiskt intryck med olika huskroppar som omgärdar skolgården. 
Volymerna är uppdelade i varierande trappningar, takvinklar och färgsättningar. Utmärkande är den speciella takfoten. 
Skolan är byggd med prefabricerade vägg- och takelement i hela byggnadshöjden. 
Prefabriceringsgraden var hög med full isolering och målad fasad.

Byggherre: Pysslingen Förskolor och Skolor AB
Uppdragsgivare NCC Construction Sweden AB