KÄLLBRINK FÖRSKOLA

Källbrink Förskola

Förskola nr 2 i samarbetet med Huge och NCC. Källbrink förskola är en i stort sett likadan förskola som Sagoskogens förskola. 5 avdelningar för 100 barn. BTA ca 1000m2. Uppförd 2013. Passivhuscertifierad enl FEBY 2009.

Beställare: Huge Fastigheter

Uppdragsgivare: NCC. Partneringprojekt