KÄLLBRINK FÖRSKOLA

Förskola nr 2 i samarbetet med Huge och NCC. Källbrink förskola är en i stort sett likadan förskola som Sagoskogens förskola. 5 avdelningar för 100 barn. BTA ca 1000m2. Uppförd 2013. Passivhuscertifierad enl FEBY 2009.

Beställare: Huge Fastigheter

Uppdragsgivare: NCC. Partneringprojekt

© 2018 by COMARC ARKITEKTER

Liljeholmsvägen 10, 117 61 Stockholm, 08-505 240 00

  • Facebook - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle