ESKILSTUNA ARENA

Ny arena i Kv Nötknäppare i Eskilstuna vid ett nytt Arenatorg. Arenan inrymmer tre hallar där den största, arenahallen, även ska kunna användas som mässhall. Arenahallen har teleskopläktare och plats för 3200 åskådare.

Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövård och ska byggas i tegel i samklang med Munktellområdet med dess industriella tegelkaraktär.

Vi har projekterat programhandlingen.

Uppdragsgivare: Peab

Byggherre: Eskilstuna kommun

År: 2014

 

© 2018 by COMARC ARKITEKTER

Liljeholmsvägen 10, 117 61 Stockholm, 08-505 240 00

  • Facebook - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle