KUNGSBRON

Kungsbron

Kungsbron, Stockholm

Butiks- och kontorshus om ca 30.000 m2 BTA. Byggnaden har en komplicerad konstruktion med stor spännvidd över järnvägsspåren och en avancerad avskärmning mot 
elektromagnetiska fält, ” en Faradays bur”.

Byggherre: NCC Property Development AB

Uppdragsgivare:  NCC Construction Sweden AB

År: 2006-2009