KUNGSBRON

Kungsbron, Stockholm

Butiks- och kontorshus om ca 30.000 m2 BTA. Byggnaden har en komplicerad konstruktion med stor spännvidd över järnvägsspåren och en avancerad avskärmning mot 
elektromagnetiska fält, ” en Faradays bur”.

Byggherre: NCC Property Development AB

Uppdragsgivare:  NCC Construction Sweden AB

År: 2006-2009

 

© 2018 by COMARC ARKITEKTER

Liljeholmsvägen 10, 117 61 Stockholm, 08-505 240 00

  • Facebook - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle