INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN LÄNNA

Länna Engelska Skola

2 stycken byggnader i trä som certifieras för Miljöbyggnad silver.

En långsmal byggnad med klassrum, matsal och tillagningskök har placerats längs med gamla Nynäsvägen för att få en lugn och tyst gård. Entréerna vetter mot gården. Byggnaden är byggd med Moelvens modulsystem. Stor vikt har lagts på att få en varierad fasad med mycket dagsljus.

Tomtens östra sida ramas in av en byggnad med idrottshall, gymnastikhall, musik, slöjd,  hemkunskap och multisalar. Idrottshallens fasader har speciella paneler som lutar åt olika håll och skapar en rytm och variation åt fasaden.

Denna byggnad platsbyggs delvis av Novab (idrottshallen, musik och bild) och delvis av Moelven (Slöjd, hemkunskap och multisalar).

 

Årskurs 4-5 (3 parallellt), 6-9 (4 parallellt)

ca 570 elever

Beställare Engelska skolan

Uppdragsgivare: Turako

Hus 1 byggd av Moelven BTA 3880 m2 

Hus 2 (idrottshall, musik, hemkunskap) BTA 1730 m2. Idrottshallen är byggd av Novab och resten av Moelven

Färdigställd: augusti 2018