LANSEN

Bostäder Lansen, Nyköping

Kv Lansen, Nyköpings hamn

Bostadshus i 20-25 våningar.

Pågående skissprojekt för underlag till detaljplan.

Uppdragsgivare: Peab