LILJEHOLMSHALLEN

Ombyggnad av industrilokaler till sporthallar och kompletterande utrymmen. Ombyggnadsyta ca 2200 m2.

Senaste ombyggnaden färdigställdes 2010

Beställare: Idrottsförvaltningen

Uppdragsgivare: Lundbergs

© 2018 by COMARC ARKITEKTER

Liljeholmsvägen 10, 117 61 Stockholm, 08-505 240 00

  • Facebook - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle