LILJEHOLMSHALLEN

Liljeholmshallen

Ombyggnad av industrilokaler till sporthallar och kompletterande utrymmen. Ombyggnadsyta ca 2200 m2.

Senaste ombyggnaden färdigställdes 2010

Beställare: Idrottsförvaltningen

Uppdragsgivare: Lundbergs