LJUNGBACKEN, HÖLÖ, KAXBERG FÖRSKOLOR

Ljungbacken Hölö

Förskolor för ca 160 barn, ca 1400 m2 BTA.
Ljungbackens, Hölö och Kaxberg förskolor ingår i en serie förskolor som har ”Södertälje skolmodell”
(Södertälje kommuns riktlinjer för skolor och förskolor) som pedagogisk förebild, exempelvis har de 
en entré för samtliga barn och ett stort samlande rum med direktkontakt med hemvisterna.  
Skolorna ska också vara flexibla och konceptet innebär att de kan anpassas storleksmässigt. 
De invändiga utrymmena ska kunna ändras beroende på om byggnaden ska användas som skola eller förskola.

Förskolorna är gjorda av 2 våningshöga prefabricerade ytterväggselement. 
Comarc har projekterat arkitekthandlingar från skisser till bygghandlingar samt konstruerat ytterväggselementen.

Byggherre: Telge Fastigheter
Uppdragsgivare: NCC. Partneringprojekt
Färdigställda mellan 2010-2011

Green Buildning