MÄLARÖHALLEN

Mälaröhallen 2 (16-9).jpg

Mälaröhallen i Ekebyhov, Ekerö kommun. 

Hallen är anpassad inte bara för bollspel, utan också för gymnastik med tävlingsverksamhet och kan även utnyttjas för publika ändamål. På dagtid ska hallen användas för Ekebyhovsskolans idrottsundervisning.

Hallen har teleskopläktare för 500 pers.

BTA 3100 m2

Byggherre: Ekerö kommun, Tekniska kontoret

Uppdragsgivare: In3prenör

Färdigställd: 2016