MÖLNBOSKOGENS FÖRSKOLA

Förskola i Mölnbo, Södertälje kommun. Förskola för 120 barn. Ca 1400 BTA.

I projektet ingick också en ny matsal som används av både förskolebarn och Mölnboskolans alla elever.

Green Building.

Byggherre: Telge Fastigheter
Uppdragsgivare: NCC Construction Sweden AB. Partneringprojekt.

Färdigställd 2012

 

© 2018 by COMARC ARKITEKTER

Liljeholmsvägen 10, 117 61 Stockholm, 08-505 240 00

  • Facebook - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle