MÖLNBOSKOGENS FÖRSKOLA

Mölnboskogens förskola, Södertälje

Förskola i Mölnbo, Södertälje kommun. Förskola för 120 barn. Ca 1400 BTA.

I projektet ingick också en ny matsal som används av både förskolebarn och Mölnboskolans alla elever.

Green Building.

Byggherre: Telge Fastigheter
Uppdragsgivare: NCC Construction Sweden AB. Partneringprojekt.

Färdigställd 2012