MORABERGS 

STUDIECENTRUM

Morabergs Studiecentrum, Södertälje

Tillbyggnad, Kv Väghyveln i Moraberg, Södertälje

Tillbyggnaden är en länk mellan två gymnasieskolor och inhyser också en samlande entré-kafé-ljusgård.
Den nya länken har inspirerats av den industriella miljön som finns i området. 
Detta avspeglar sig i materialval och färger: metall, grönt och rött mm.
Den nya länken innehåller klassrum, bibliotek och kontor.

Green Building. BTA ca 2200 m2

Byggherre: Telge

Uppdragsgivare: NCC. Partneringprojekt

Färdigställd: 2014