MORABERGS 

STUDIECENTRUM

Tillbyggnad, Kv Väghyveln i Moraberg, Södertälje

Tillbyggnaden är en länk mellan två gymnasieskolor och inhyser också en samlande entré-kafé-ljusgård.
Den nya länken har inspirerats av den industriella miljön som finns i området. 
Detta avspeglar sig i materialval och färger: metall, grönt och rött mm.
Den nya länken innehåller klassrum, bibliotek och kontor.

Green Building. BTA ca 2200 m2

Byggherre: Telge

Uppdragsgivare: NCC. Partneringprojekt

Färdigställd: 2014

© 2018 by COMARC ARKITEKTER

Liljeholmsvägen 10, 117 61 Stockholm, 08-505 240 00

  • Facebook - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle