NAKTERHUSSKOLAN

WEB24.jpg

Nakterhusskolan skola i Haninge

Miljöbyggnad silver.

Ny skola  och förskola i det nya bostadsområdet i Vega. Skolan är en F-6 skola med plats för ca 450 elever  Skolan har ett tillagningskök, matsal, idrottshall, hemkunskap och slöjdsalar. 

BTA ca 4 750 kvm. 

 

Byggherre: Hemsö

Uppdragsgivare: Wästbygg

Färdigställd HT 2020

Hyresgäst: Haninge kommun

Bilder från Wästbygg: