NEDERSTA FÖRSKOLA

Jensen Förskola Västerhaninge.jpg

Nedersta förskola i Västerhaninge.

Förskolan har en generös sammanhängande gård där stor del av naturmarken bevarats,

Comarc har arbetat i nära samarbete med WI landskap.

Barnens entréer vetter mot gården och det finns gott om utblickar.

Fasader av trä med oregelbundet ribbverk och generösa fönster med låga bröstningar.

Planlösningen bygger på en pedagogik där hela förskolan samarbetar mellan avdelningarna vilket inneburit många varierade rumsbildningar som tex. ateljé, rörelseytor, bibliotek, tema rum osv.

 

115 barn 

BTA ca 1000 kvm. 

Svanenmärkt skola

Uppdragsgivare: Turako

Brukare: Jensen Education

Färdigställs maj 2021