NÖDESTA FÖRSKOLA

Skiss - Nödesta förskola i Västerhaninge.

Förskolan har en generös sammanhängande gård där stor del av naturmarken bevarats,Comarc har arbetat i nära samarbete med WI landskap.

Barnens entréer vetter mot gården och det finns gott om utblickar.

Fasader av trä med oregelbundet ribberk och generösa fönster med låga bröstningar.

Huset projekteras för att klara Svanen.

Planlösningen bygger på en pedagogik där hela förskolan samarbetar mellan avdelningarna vilket inneburit många varierade rumsbildningar som tex. ateljé, rörelseytor, bibliotek, temarum osv.

 

120 barn 

BTA ca 997 kvm. 

Uppdragsgivare: Turako

Brukare: Jensen Education

© 2018 by COMARC ARKITEKTER

Liljeholmsvägen 10, 117 61 Stockholm, 08-505 240 00

  • Facebook - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle