ÖSTBERGASKOLAN

Österbergaskolan, Stockholm

Östbergaskolan, Stockholms kommun

Uppdrag: Ombyggnad och nybyggnad 2002-2004

Uppdragsgivare: SISAB / Peab

Omfattning: Program, bygglovshandlingar, förfrågningsunderlag samt bygghandlingar

Byggnadsarea 6423 m2 varav 1750 m2 nybyggnad