PARADISHALLEN

Pardishallen  byggs i området Tjärna Ängar i centrala Borlänge i anslutning till Paradisskolan. Paradishallen har en BTA på ca 2000 kvm. Hallen inrymmer en fullstor idrottshall  med läktare som kan delas av i olika sektioner och har också omklädningsrum, administrativa ytor, uppehållsytor samt ett litet café. 

Byggnadsarbeten påbörjades hösten 2019 och projektet förväntas vara färdigställt till höstterminen 2021

Beställare: Hemsö

Generalentreprenör:  HMB

Färdigställs: 2021/22

Projektledning: Structor Projektledning Dalarna AB