PARADISSKOLAN

Paradisskola Low RES - 2019-09-11.jpg

Skolan kommer att byggas i området Tjärna i centrala Borlänge, ett område där det råder brist på skolplatser.

Byggnadsarbeten kommer att påbörjas under 2019 och projektet förväntas vara färdigställt till läsåret 2020/2021.

Ambitionen finns att skapa möjligheter att använda lokalerna för andra verksamheter även utanför skolans tid.

https://www.byggnyheter.se/20200206/22499/borlanges-nya-grundskola-paradisskolan-star-klar-till-hostterminen-2021

BTA ca 7200 m2, 600 elever, skola årskurs F-6

Beställare: Hemsö

Färdigställs: 2020/21