PARADISSKOLAN

Paradisskolan

Ny skola och förskolan för 600 barn i årskurs F-6 i området Tjärna Ängar i centrala Borlänge. Skolan följer gatan och skapar en sammanhängande stor gård på baksidan. 

Skolan har en ambition att bli en central mötesplats i området med  möjligheter till olika verksamheter utanför skoltid. Invändigt finns det ett stråk längs med den långa volymen som öppnar upp sig i olika mötesplatser. Den centrala stora runda trappa är ett nav i byggnaden som uppåt leder till skapande rum.

Byggnadsarbeten påbörjades 2019 och projektet var klart 2021.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/paradisskolan-invigs

BTA ca 7200 m2, 600 elever, skola årskurs F-6

Beställare: Hemsö

Projektledare: Structor Projetledning

Hyresgäst: Kommunen

Färdigställt: 2021