PARADISSKOLAN

Skolan kommer att byggas i området Tjärna i centrala Borlänge, ett område där det råder brist på skolplatser.

Byggnadsarbeten kommer att påbörjas under 2019 och projektet förväntas vara färdigställt till läsåret 2020/2021.

Ambitionen finns att skapa möjligheter att använda lokalerna för andra verksamheter även utanför skolans tid.

https://www.byggnyheter.se/20200206/22499/borlanges-nya-grundskola-paradisskolan-star-klar-till-hostterminen-2021

BTA ca 7200 m2, förskola och skola årskurs F-6

Beställare: Hemsö

Färdigställs: 2020/21

© 2018 by COMARC ARKITEKTER

Liljeholmsvägen 10, 117 61 Stockholm, 08-505 240 00

  • Facebook - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle