RÅDHUS

Rådhuset i Vaxholm

Samtidigt med renovering genom ny hiss och ny ventilation har Rådhuset i Vaxholm återställts interiört vad gäller 
material och kulörer. Stort arbete har lagts ner på att ”smyga” in en hiss och att dölja de annars så 
dominerande till- och frånluftsdonen utvändigt.

Byggherre: Vaxholms Stad
Uppdragsgivare: Vaxholms Stad