RINKEBY SKOLAN

RWS Järvastadens Skola Förskola och Sporthall

TÄVLINGSPROJEKT

hållbara idéer för morgondagens Rinkeby, 2018

TORGET

Får en starkare koppling till de gröna kilarna genom att byggnader som står i vägen mot söder rivs.

Vi gör en bättre koppling mellan tunnelbana-tvärbana-buss genom att låta bussar köra från Rinkeby allé till Rinkebystråket. Vi gör torget större och parkeringen mindre. I framtiden kan en byggnad som stärker områdets identitet placeras i anslutning till Torget.

På torget byggs små paviljonger i organiska formet med plats för olika verksamheter: blommor, café, nattvandrande mammor, småreparationer mm. Vi bygger en ny Trafikstation med laddnings-möjligheter för elektriska fordon. Där stannar bussen idag och i framtiden kan nya typer av transportmedel ha sin station här också, t ex linbana, monorail, spårlösa och förarlösa tåg, drönartaxi mm. I kanten av torget kompletteras det med bostäder, befintliga byggnader byggs på och till. Torget blir tryggare med boende runt omkring och pågående verksamheter.

RINKEBYSKOLAN

Vi räknar med att skolan håller i minst 50 år till. Vi gör en ombyggnad som har plats för upp till ca 900 elever. (idag ca 170 elever). Vi tänker oss att elever ska komma från Ursvik när den nya förbindelsen är färdig och från Rinkeby. Det är många nya bostäder som ska byggas i och kring Rinkeby de närmaste åren och kommunikationerna ska förbättras så skolans elevantal borde kunna ökas så att den får många fler elever än i dag.

Skolan idag är väldigt sluten, den har en entré som inte är så välkomnande, små fönster, 2 innergårdar utan tak (används ej vintertid) och korridorer som inte har någon kontakt med omgivningen. Den har också en del otrygga ytor i direkt anslutning till skolan (t ex gången mellan skolan och Ungdomens hus). Det är få vuxna i entréutrymmen och korridorer, administrationen är ej synlig från entrén.

Vi öppnar upp skolan mot omgivningen med glasade burspråk med utblickar åt tre håll, vi förstorar fönstren och byter fasadmaterial. Vi öppnar upp skolan för eleverna genom att skapa mötesplatser för studier och aktiviteter. ”Torget” (Aulan) blir en, delvis, öppen yta med gradänger och trappa som fungerar som arbets- och mötesplats och plats för genomgångar, utställningar och andra aktiviteter och kommunikation. Innergårdarna: ”Gården” och ”Växthuset”, förses med glastak, nytt golv och upprustade och mer attraktiva fasader, trappor och fönster.  ”Växthuset” används som matsal /café/odling och på ”Gården” kan man leka, spela och ”hänga”. Vi ordnar utblickar och studie- och mötesytor med kontakt med yttervärlden.

För att få en bättre logistik och en bättre överblick byter vi plats på kök och administration och gör samtidigt ett större tillagningskök (idag kommer färdig mat) och en matsal med plats för minst 300 elever (ca 450m2). I samband med att vi tilläggsisolerar hela huset byter vi bef fönster till större storlek (men behåller hålen i betongelementen) och demonterar vissa betongelement och ersätter dessa med burspråk med utblickar åt 3 håll.

För att göra huset mer hållbart: Vi sparar på resurser genom att behålla och förbättra det vi har. Vi tilläggsisolerar fasader och byter fönster och i samband med det kan dränering och grund ses över. Vi kompletterar med solenergi från solpaneler som placeras på taket, kanske behöver taket bytas ut och förstärkas samtidigt. Vi minskar transporter genom att laga mat på plats, vi säljer överbliven mat för att bli av med rester. Vi odlar grönsaker och örter i överglasade innergårdar.  

År 2070: Är det dags för en ny Rinkebyskola eller kan den leva ett tag till? Betong har livslängd på minst 100 år. Kanske återvinner vi materialet från skolan och bygger en ny där planlösningen anpassas till nya lärosätt.  Hur studerar vi i framtiden? Även om vi inte behöver lokaler eftersom undervisning kan ske digitalt så behöver vi platser att vara på, umgås på, röra oss på, bli sedda på och skapa hållbara relationer på. Som människor behöver vi gemenskap, kommunikation, öppenhet och hållbarhet.