RWS JÄRVASTADEN

RWS Järvastadens Skola Förskola och Sporthall

Hyresgästens ambition är att ha en öppen skola, ”skolan mitt i byn” och att den ska kunna användas även kvällstid och vara en naturlig mötesplats för alla i stadsdelen och där de boende  ska känna sig delaktiga. Lokaler och utrustning ska kunna nyttjas på kvällar och helger, exempelvis slöjdsalar, gymnastikhall, hemkunksap och musikrum men även bollplan och utrustning för aktiviteter utomhus. Skolan har en restaurang istället för matsal och här kan man anordna fester, catra mat men även hämta matkassar att ta med hem.

Samtliga byggnader är Miljöbyggnad silver - tre skolbyggnader och en förskola.

Comarc har haft ett nära samarbete med Urbio vad gäller lanskapet:

Byggnaderna är organiserade  kring en mittnerv – lekstråkstorget – som kopplar samman de olika funktionerna och rumsligheterna som finns på gården. Mittnerven är flexibel i sitt uttryck med ytor som kan inrymma olika typer av aktiviteter och föränderliga samlingsplatser – allt inramat av salixsnår och täta trädgallerier.  (Urbio)

Hus 1  BTA 3972 m2, skola för 540 elever i årskurs 1-5

Uppdragsgivare; NCC

Beställare: Hemsö

Uppdragsvivare: NCC

Färdigställt: 2017

 

Hus 2 BTA 1968 m2, innefattar gymnastiksal, fritidsgård slöjd, musik, hemkunskapssal och årskurs 6.

Beställare: Hemsö

Uppdragsvivare: NCC

Färdigställt: 2017

 

Hus 3 BTA 2230 m2, Förskola för 240 barn, 12 avdelningar

Beställare: Hemsö

Uppdragsvivare: OP2

Färdigställt: 2018

 

Hus 4 BTA 1560 m2, Skola  i tre våningar, 240 barn, matsal.

Beställare: Hemsö

Uppdragsvivare: OP2

Färdigställt: 2018