SAGOSKOGEN 

Sagoskogen förskola

Förskolan Sagoskogen i Balingsnäs, Huddinge

Passivhusförskola i 5 avdelningar för 100 barn. BTA ca 1000m2. Passivhuscertifierad enl FEBY 2009.  Barnen sover ute på balkongen som också fungerar som solavskärmning. En ateljé finns inne för kreativa lekar och utomhus finns en stor spännande gård. Vi har projekterat handlingar från programhandling till bygghandling. Fasader är utförda av 2-våningshöga element i trä klädda med träpanel.

Byggherre: Huge Fastigheter

Uppdragsgivare: NCC. Partneringprojekt

Färdigställd: 2012