SATS ELIXIA

Sats Elixia Sundyberg Gym

Sats Elixia, Sundbyberg

Ombyggnad av butikslokaler till Gym.

BTA: 2400 m2

Beställare: Förvaltaren

Uppdragsgivare: LBK

Färdigställd: 2013