SIMS 2

Sims 2 i Borlänge

Comarc har projekterat programhanlingar och bygglovshandlingar för ett  6 våningar högt Flerbostadshus i centrala Borlänge i korsningen mellan Tunagatan och Häradsvägen.  Fasader följer gatan, huset har en tydlig gatusida och en mer lekfull innersida med balkonger mot en innergård.

54 lägenheter med varierande lägenhetstyper.

Beställare: Peab Sverige AB