SIMS 2

Bostadsområde.jpg

Comarc har projekterat programhanlingar och bygglovshandlingar för ett  6 våningar högt Flerbostadshus i centrala Borlänge i korsningen mellan Tunagatan och Häradsvägen.  Husets ligger i fasadliv med en tydlig gatusida och en mer lekfull innersida med balkonger mot en innergård.

Flerbostadshuset har 54 lägenheter med varierande lägenhetstyper.

Beställare: Peab Sverige AB