SKANSKVARN

Skanskvarns skola i Stockholms kommun

Uppdrag: Nybyggnad 1996

Uppdragsgivare: SISAB

Omfattning: Skola för gravt handikappade barn

Program, huvudhandlingar och bygghandlingar.

Byggnadsarea 550m2