SKANSKVARN

Skanskvarns skola i Stockholms kommun

Uppdrag: Nybyggnad 1996

Uppdragsgivare: SISAB

Omfattning: Skola för gravt handikappade barn

Program, huvudhandlingar och bygghandlingar.

Byggnadsarea 550m2

© 2018 by COMARC ARKITEKTER

Liljeholmsvägen 10, 117 61 Stockholm, 08-505 240 00

  • Facebook - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle