SKÄRGÅRDSTAD

IDROTTSHALL

Skärgårdstad Idrottshall

Nya Skärgårdsstadshallen i Åkersberga

BTA 1615 kvm

Bygherre: Österåkers kommun

Uppdragsgivare: NCC

Färdigställd: 2018