SKOGSGLÄNTAN

Skogsäntan förskola i Danderyd

Skogsgläntans förskola i Danderyd

Passivförskola med 5 avdelningar för 100 barn.

BTA 1000 m2

Byggherre: Danderyds kommun

Uppdragsgivare: NCC Construction Sverige

Färdigställd: 2014