SÖDERFJÄRDSSKOLAN

Söderfjärdssklan

Uppdrag: Om- och tillbyggnad

Uppdragsgivare: Vaxholms Stad

Omfattning: 4- parallellig 6-9

Program, bygglovshandlingar, förfrågningsunderlag, bygghandlingar